ĐT: 0988.274.399 - 0976.808.199
ĐT: 0988.274.399 - 0976.808.199
Cart 0

Chuyện kể về cây xương rồng: Vượt qua khắc nhiệt, đời gai góc, tích nhựa căng đầy… lại nở hoa

Chuyện kể về cây xương rồng

Chuyện kể về cây xương rồng

Gai góc từ chân đến tận đầu
Khô cằn, sỏi đá có sao đâu
Lọc ra từ cát bao nhựa sống
Nắng gió để ai thêm dãi dầu

Chuyện kể về cây xương rồng

Gai góc từ chân đến tận đầu. Khô cằn, sỏi đá có sao đâu

 

Đội trời, đạp đất, đón phong ba
Khó khăn gian khổ vẫn giao hòa
Vượt qua khắc nhiệt, đời gai góc
Tích nhựa căng đầy… lại nở hoa.

Chuyện kể về cây xương rồng

Tích nhựa căng đầy… lại nở hoa.Older Post Newer Post